header.jpg
vrijdag 22 november 2013

Overgang zesde leerjaar - secundair


Het Katholiek Basisonderwijs Harelbeke - KBH - organiseert de jaarlijkse info-avond voor de ouders van het 6de leerjaar op

woensdag 11 december 2013  om  19u30 
in CC Het Spoor - Eilandstraat 6 te Harelbeke

Het doel van deze avond: verduidelijken van de structuur eerste jaar secundair onderwijs.
We doen dit aan de hand van een algemene uiteenzetting, afgewisseld met stukjes film die een beeld moeten geven van de mogelijke richtingen in het secundair onderwijs.
(BSO, ASO, TSO)
Daarnaast overlopen we ook alle stappen die we in het zesde leerjaar zetten om de overgang naar het secundair zo vlot mogelijk te laten verlopen: de samenwerking met het CLB, de BASO-fiche, het bezoek aan secundaire scholen,…

De kinderen krijgen een uitnodiging in de klas.
Van harte welkom.

Kalender

Pagina's

Steun ons oudercomité

Zoeken in deze blog

Volg ons via facebook...