header.jpg
dinsdag 14 januari 2014

Aanbod voor 5de-6de leerjaar

Techniekclub Harelbeke

Net als in een aantal andere steden start begin 2014 ook in Harelbeke een techniekclub. Dit initiatief van o.a. de hogeschool Vives wil kinderen en jongeren warm maken voor techniek. Immers wetenschap, technologie, creativiteit en innovatie betekenen vooruitgang. Ze maken ons leven beter, zowel op persoonlijk als op maatschappelijk vlak. Met de techniekclubs willen de initiatiefnemers de cultuur van wetenschap en technologie en innovatie promoten. Op die manier kan ook de instroom van jongeren in technische en wetenschappelijke studierichtingen gestimuleerd worden en dit is bijzonder belangrijk voor onze arbeidsmarkt.
Hiertoe worden ook in Harelbeke 11 workshops en één bedrijfsbezoek opgezet. De volledige reeks gaat door op woensdagnamiddag en start op 5 februari. De eerste reeks gaat door van 13u30 tot 15u30, de tweede reeks van 16 tot 18 u. De workshops gaan door in het cultureel centrum ’t Spoor aan de Gaversstraat.
De workshops brengen op een creatieve en boeiende manier wetenschap en techniek in beeld. De workshops worden begeleid door wetenschaps-techniek begeleiders van de scholengemeenschap Groeninghe en de hogeschool Vives. De reeks is bedoeld voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. Het aantal plaatsen is beperkt. De deelnameprijs voor de gehele reeks bedraagt 40 euro, materiaal en verzekering  inbegrepen.  Een aantal vooraanstaande Harelbeekse ondernemingen werken mee aan dit initiatief.
  
In tegenstelling tot andere gemeenten lopen de inschrijvingen in Harelbeke echter niet goed. Mogen we daarom een extra inspanning vragen voor de promotie van dit initiatief in jullie school. 

Kalender

Pagina's

Steun ons oudercomité

Zoeken in deze blog

Volg ons via facebook...