header.jpg
dinsdag 29 april 2014

Fiscale attesten / Maximumfactuur

Binnenkort worden de fiscale attesten meegegeven naar huis.
Dit document kan u bij uw belastingsaangifte voegen.
Met dit fiscaal attest kunt u het bedrag van uw belastbaar inkomen verminderen.
Een deel van de gemaakte kosten (opvang) worden terugbetaald.
Mensen die nog met onbetaalde rekeningen zitten op school ontvangen dit attest niet tot de openstaande rekeningen zijn betaald.


De bedragen van de maximumfactuur zijn geïndexeerd. Enkel het bedrag voor de meerdaagse extra-murosactiviteiten werd gewijzigd. Een overzicht van de geïndexeerde bedragen voor het schooljaar 2014-2015 vind je hieronder:
Voor het kleuteronderwijs:
  • 2- en 3-jarigen: 25 euro
  • 4-jarigen: 35 euro
  • 5-jarigen en leerplichtige kleuters: 40 euro
Voor het lager onderwijs:
  • per leerjaar: 70 euro
  • meerdaagse extra-murosactiviteiten: 410 euro

Kalender

Pagina's

Steun ons oudercomité

Zoeken in deze blog

Volg ons via facebook...