header.jpg
donderdag 4 september 2014

Infoavonden

In de komende weken geeft elke leerkracht een infoavond omtrent het reilen en zeilen in de klas.
4 september 3de leerjaar/ 8 september 1ste leerjaar/ 11 september 4de leerjaar/ 16 september 6de leerjaar/ 18 september 5de leerjaar/ 25 september 3de kleuter/ 30 september 1ste kleuter/ 2 oktober 2de kleuter/ 9 oktober 2de leerjaar*
Om zoveel als mogelijk tegemoet te komen aan de verwachtingen, zouden we u willen vragen een 4-tal vraagjes te beantwoorden. Dit wordt dan besproken in het team en op die manier kunnen wij onze infoavonden optimaliseren.

* 2de leerjaar werd verplaatst, zodat juf Wendy er kan bij zijn als ze uit bevallingsverlof komt

Met vriendelijke groeten,
het schoolteam

Zoeken in deze blog

Volg ons via facebook...