header.jpg
maandag 5 januari 2015

Milieuzorg op school: oproep

Beste ouders,grootouders,

Op maandag, 12 januari  is er in De Vleugel personeelsvergadering.
Deze vergadering staat in het kader van MOS (milieuzorg op school).
en duurt van 16u30 - 18u30.
MOS ondersteunt scholen met als doel van de school een milieuvriendelijke en duurzame leeromgeving te maken.
MOS heeft zijn visie dit jaar wat 'bijgeschaafd' en steunt op volgende vier pijlers : 
  1. MOS werkt met en voor leerlingen.
  2. MOS is teamwork.
  3. MOS leeft ook buiten de schoolpoort en werkt samen met lokale besturen, (jeugd)verenigingen, ngo's, organisaties uit het middenveld …
  4. MOS is een plus voor het schoolleven. Alle projecten hebben een concreet resultaat voor ogen. De beleving van MOS is even belangrijk als het leerproces dat erin vervat ligt.
In dit verband wil de verantwoordelijke Joke Oosterlijnck ons warm maken over hoe wij onze school en in het bijzonder onze speelplaats mogelijk kunnen aanpassen en de natuurbeleving bij onze kinderen opvoeren. Eveneens wil zij enkele belemmeringen tonen, voorbeelden van speelgroen met als uiteindelijk doel jullie als team te 'triggeren' zodat we in de toekomst onze energie willen stoppen in een kindvriendelijke, zelfs uitdagende maar ook duurzaam groene omgeving.
Ouders en grootouders die hier graag zouden aan meewerken, worden ook vriendelijk uitgenodigd naar deze vergadering.
Wie er graag zou bijzijn, stuurt een mailtje naar devleugel@skynet.be tegen vrijdag 9 januari ten laatste.

Kalender

Pagina's

Steun ons oudercomité

Zoeken in deze blog

Volg ons via facebook...