header.jpg
woensdag 5 september 2018

Parkeren - afscheid aan de poort

Beste ouders/ grootouders, Graag even uw aandacht voor ...
Parkeren voor en na de schooluren Enkele inbreuken die we willen vermijden 1 Parkeren langs beide zijden waarbij de doorgang minder dan 3 meter wordt. 2 Parkeren op het voetpad. 3 Parkeren op de kus- en wegzone en niet de moeite doen om door te rijden tot het einde van de parkeerstrook, wat ervoor zorgt dat er minder auto's kunnen staan. 4 Blijven staan op de kus- en wegzone waardoor ouders die gewoon hun kinderen willen afzetten van deze zone geen gebruik kunnen maken. Je kan gebruik maken van de parkeerruimte naast de sporthal en de omliggende straten. Voor kinderen die te voet of met de fiets naar school komen ontstaan er op die manier gevaarlijke verkeerssituaties. Het zal maar jouw (klein)kind zijn die slachtoffer wordt van een ongeval! Op de straatzone voor de schoolpoort mag je voor en na de schooluren NIET parkeren.

Afscheid aan de schoolpoort

De gewoonte bij ons op school, dat kleuters afscheid nemen aan de schoolpoort, wordt door alle (groot)ouders goed opgevolgd. Wij danken u daarvoor.

Nog even gaan zwaaien aan de draad van de kleuterspeelplaats voor je naar huis gaat?Geen probleem.
Als (groot)ouders na het afscheid aan de draad van de kleuterspeelplaats blijven staan, dan leeft bij sommige kleuters de hoop dat ze toch terug naar mama, papa, oma of opa mogen. De traantjes komen terug en voor juf is het niet fijn om de kleuters te moeten wegplukken bij de draad.

Graag vragen wij dan ook uw medewerking om het kinderverdriet niet nog groter te maken en niet aan de draad te blijven staan.

We danken u alvast voor uw medewerking. Het schoolteam

Kalender

Pagina's

Steun ons oudercomité

Zoeken in deze blog

Volg ons via facebook...