header.jpg
zondag 2 december 2018

Advent


Op de eerste zondag van de advent beginnen we aan de voorbereidingsperiode op Kerstmis. 
Ieder geslaagd feest wordt noodzakelijkerwijze voorafgegaan door een ernstige voorbereiding. 

De vier weken van voorbereiding op Kerstmis noemt men de ‘advent’. Een term die afgeleid is van het Latijnse ‘ad-ventus’, ‘ad-venire’ Het gaat om een ‘ad-venire’, een aankomen of naderbij komen, van twee kanten: aan de ene kant komt het ogenblik van Gods menswording – Jezus’ geboorte als mens in ons midden – naderbij; aan de andere kant moet het ook een beweging zijn van ons naar het kerstgebeuren: wij moeten ons actief voorbereiden op de komst van God onder de mensen. 
Daarom is de advent een uitnodiging tot inkeer. Advent is een tijd van verwachten, een tijd van hopen en intens geloven dat met de komst van het Kind er nieuwe kansen zijn tot vrede en gerechtigheid. 

Het symbool bij uitstek van de advent is de adventskrans. Naarmate we het kerstgebeuren – de komst van God onder de mensen – dichter naderen, steken we meer kaarsen aan. Het licht wordt steeds intenser naarmate we meer bewust naar het kerstgebeuren toe leven.

Kalender

Pagina's

Steun ons oudercomité

Zoeken in deze blog

Volg ons via facebook...