header.jpg
maandag 29 april 2019

Nieuwtjes ...

Eerste communie

Dit weekend konden we genieten van een verzorgde viering waarbij de kinderen van het eerste leerjaar hun eerste communie deden. Hierbij nog eens proficiat aan alle kinderen. Ook proficiat aan juf Wendy om deze mooie viering mee te helpen verzorgen en voor de voorbereiding in de klas.
Na de viering was er nog een verzorgde receptie op school, waarvoor dank aan de werkgroep van het oudercomité en de helpende handen. De zon en de temperatuur waren dan misschien niet van de partij, maar de warmte op deze dag maakte dit meer dan goed.

Zeeweekend

Het laatste weekend van mei trekken we met de eersteklasser erop uit naar zee. Het begint al te kriebelen.

Kasteelweekend

Om de 3 schooljaren gaan we met het 2de, 3de en 4de leerjaar op kasteelweekend.
We deden dit tot nu toe altijd op het einde van het schooljaar. 3 jaar geleden beslisten we om dit eens te doen aan het begin van schooljaar. Het is een gelegenheid om de kinderen reeds van het begin van het schooljaar goed te leren kennen. Het is ook heel erg bevorderend voor de sfeer binnen een klas.
Uw zoon of dochter zit volgend jaar in het 2de,3de of 4de? Zet dan alvast 27 t.e.m. 29 september 2019 op de kalender. 

Extra hulp

We verwelkomen Kimberly die over de middag een handje toesteekt in de refter. 's Avonds staat ze mee in voor het eerste uur van de opvang. 
Momenteel is Marie-Jeanne die al jaren helpt over de middag een tijdje afwezig wegens een medische ingreep. We wensen haar een spoedig herstel.

Enquête

Halverwege mei zullen we jullie als ouder bevragen omtrent onze school. Deze tevredenheidsenquête zal het mogelijk maken om in kaart te brengen wat goed loopt en wat eventuele aandachtspunten zijn voor onze school. 

Ook onder de leerkrachten zal een enquête worden gehouden omtrent het welbevinden en dit in het kader van preventie op het werk.

Verbouwingen

We zijn in blijde verwachting van de uitvoering van een nieuw bouwdossier. Nu wachten we nog op de goedkeuring van het dossier. Ten vroegste zal in juni begonnen worden met de werken. Wat staat er zoal op het programma?

  • een nieuwe peuterklas op het verhoogde deel in de speelzaal
  • verbinden van de eetzaal met de speelzaal
  • schilderen van de speelzaal/eetzaal + geluidswerend plafond
  • bureel en leraarskamer in het lokaal waar de huidige peuterklas is
  • geluidsdempend plafond en schilderwerken in de turnzaal
  • geluidsdempend plafond in de kleuterklassen
Als er nog begonnen wordt in juni, dan zullen wij wegens organisatorische redenen geen warme maaltijden meer kunnen aanbieden. De refter en opvang zou dan voorlopig doorgaan in onze turnzaal en dan zouden we gaan turnen in de sporthal hiernaast.
We houden u verder op de hoogte.

Vervangingen

Juf Elke is afwezig wegens een medische ingreep. Er is momenteel geen onderwijzend personeel meer te vinden. Er moest dus worden gepuzzeld. Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag komt Nele Blomme vervangen in de voormiddag. Op maandag en dinsdag in de namiddag is het Liesbeth Houfflyn die de klas reeds kent van begin dit schooljaar. Op donderdag en op vrijdagnamiddag neemt Linde Zutterman, die reeds extra uren in het kleuter aanvulde, de klas over.
We wensen juf Elke alvast een spoedig herstel toe.

Beleidsondersteuner
Joke Denys

Kalender

Pagina's

Steun ons oudercomité

Zoeken in deze blog

Volg ons via facebook...