header.jpg
donderdag 20 juni 2019

Belangrijke data


Vakantiedagen en vrije dagen tijdens het schooljaar 2019 – 2020

 0. Eind augustus
* Open klasdag gaat niet door omdat we niet kunnen garanderen dat we helemaal klaar zijn met het op orde zetten van de kleuterklassen. 

1. Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen:
-   Maandag, 2 september 2019
Poort gaat open om 8:20 uur. Na de verwelkoming is nog een tasje koffie voorzien voor de ouders die nog wat tijd hebben.


2. Vrije dagen van het  eerste trimester:
·   Maandag, 7 oktober : lokale vrije dag 1
·   Herfstvakantie: van zaterdag, 26 oktober tot en met zondag, 3  november 2019.
·   Maandag, 11 november 2019 : Wapenstilstand
·   Dinsdag, 12 november 2019 : pedagogische studiedag

3. Kerstvakantie
* Van zaterdag, 21 december 2019 tot en met zondag, 5 januari 2020.

4. Vrije dagen van het tweede trimester:
·   Krokusvakantie van zaterdag, 22 februari 2020 tot en met zondag, 1 maart 2020.
·   Woensdag, 4 maart 2020 : pedagogische studiedag
·   Vrijdag, 27 maart 2020 : lokale vrije dag 2 (E3-prijs Harelbeke).

5. Paasvakantie
·   Zaterdag, 4 april 2020 tot en met maandag, 19 april 2020.


6. Vrije dagen van het derde trimester:
·    Feest van de arbeid : vrijdag, 1 mei 2020
·    Donderdag 21 mei 2020 : O.L.H. - Hemelvaart
·    Vrijdag, 22 mei : vrije dag.      
·    Woensdag, 27 mei : pedagogische studiedag
·    Maandag 1 juni 2020 : Pinkstermaandag

7. Zomervakantie vangt aan op woensdag,  1 juli 2019
    Op dinsdag 30 juni eindigt de school terug 's middags voor de leerlingen en hebben de leerkrachten nog overleg op school.

Pedagogische studiedagen tijdens het schooljaar 2019 - 2020
(op de pedagogische studiedagen hebben alle kinderen een vrije dag)
·                Dinsdag, 12 november 2019
·                Woensdag, 4 maart 2020
·                Woensdag, 27 mei 2020Kalender

Pagina's

Steun ons oudercomité

Zoeken in deze blog

Volg ons via facebook...