header.jpg
dinsdag 17 september 2019

Groeipakket

Groeipakket 

Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag. 

De huidige schooltoelagen (toelage voor kleuter-, lager en secundair onderwijs) worden vanaf schooljaar 2019-2020 vervangen door de schooltoeslag en worden dus geïntegreerd in dat Groeipakket. 
Ben je een leerling in het kleuter, lager onderwijs? 
Je moet vanaf schooljaar 2019-2020 geen aanvraag meer indienen bij de afdeling Studietoelagen. 
De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal gebeuren via je uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds). 

Al je vragen over de schooltoeslag kan je stellen via info@groeipakket.be
Ook op www.groeipakket.be vind je heel wat informatie.

Kalender

Pagina's

Steun ons oudercomité

Zoeken in deze blog

Volg ons via facebook...