header.jpg
dinsdag 24 maart 2020

Belangrijk bericht


Beste ouders,

Na het uitvallen van een leerkracht halverwege vorige week en 2 leerkrachten net voor het weekend, werd nu een 4de leerkracht in quarantaine geplaatst. Dit werd uit voorzorg door hun huisarts beslist, voor het geval het om het coronavirus zou gaan. Momenteel is voor niemand van ons duidelijk waar een eventuele besmetting werd opgelopen, aangezien we geen weet hebben van iemand met besmetting in de onmiddellijke omgeving van deze leerkrachten. Zoals jullie kunnen vernemen via de nieuwskanalen wordt er ook niet getest omdat wij derdelijnszorg zijn. De testen worden vooral uitgevoerd op mensen uit de zorgsector zelf en de mensen die met zware symptomen naar het ziekenhuis gaan. 

We kunnen momenteel nog rekenen op 6 actieve leerkrachten en Régine voor de opvang van de kinderen en blijven uiteraard paraat om de opvang te verzorgen zolang dit mogelijk blijft.

We blijven natuurlijk ook de nodige voorzorgsmaatregelen nemen op school. 


Voor niet-zieke kinderen en personeel raden we aan om alert te blijven voor mogelijke symptomen (zoals hoesten, zich grieperig voelen, koorts). Indien de symptomen optreden bij je kind, neem je telefonisch contact op met de huisarts, die – naargelang de inschatting - mogelijk een onderzoek naar het coronavirus doet. Bij een positief onderzoeksresultaat verwittigen de arts en het labo het Agentschap Zorg en Gezondheid, die op hun beurt de school op de hoogte brengen. Samen bekijken zij wat er kan of moet gebeuren. Voor een goed begrip: tot op heden werd in onze school nog geen besmetting gemeld door het Agentschap Zorg en Gezondheid.Indien je kind op school ziektesymptomen zou krijgen, worden de ouders onmiddellijk opgebeld. Contacteer dan je huisarts en vraag een huisbezoek of een afspraak. Een personeelslid dat ziek wordt, vragen we naar huis te gaan en met de huisarts contact op te nemen.
Beleidsondersteuner Joke Denys
Directeur Renaat Van Eetvelde

Kalender

Pagina's

Steun ons oudercomité

Zoeken in deze blog

Volg ons via facebook...