header.jpg
vrijdag 13 maart 2020

Stand van zaken

Beste ouders,

Klik op deze link om de brief te lezen die vandaag wordt meegegeven met de leerlingen.

Graag benadrukken we nog eens dat dit een bijzondere situatie is en dat ieder zijn verantwoordelijkheid dient te nemen. Daarvoor rekenen we op uw medewerking.

Het hoeft geen betoog dat zieke of verkouden leerlingen onder geen enkele voorwaarde naar de opvang op school komen.
Verder communiceert elke leerkracht van het lagere nog eens voor zijn/haar klas hoe ze de volgende weken wensen aan te pakken omtrent de leerstof. 

Laten we er samen het beste van maken.

Beleidsondersteuner Joke Denys

Kalender

Pagina's

Steun ons oudercomité

Zoeken in deze blog

Volg ons via facebook...