header.jpg
donderdag 28 mei 2020

Donderdag 28 mei 2020

Beste ouders,

Zoals jullie woensdag in de media konden vernemen, is er een wijziging voor de verdere opstart van de resterende klassen van het lager onderwijs.

Voor onze school betekent dit:

- Alle kleuterklassen starten op vanaf dinsdag 2 juni. 
Om de bubbels over de middag nog georganiseerd te krijgen, vragen we om de kinderen zoveel mogelijk 's middags thuis te laten eten, als dit niet lukt kunnen ze uiteraard op school blijven. 
In de namiddag zijn de activiteiten eerder op spel gericht: kleuters die 's middags naar huis (of bij grootouders) gaan, mogen dan gerust thuis blijven.   

- Peuters die dit schooljaar nog niet gestart zijn, verwachten we pas woensdag 3 juni (jullie krijgen hiervoor nog een aparte uitnodiging).

- Alle klassen van de lagere school komen vanaf vrijdag 5 juni elke dag terug naar school, dit met hun volledige klasgroep.
Dit zal de nodige organisatie vergen omtrent aankomst, vertrek, speeltijden, enz. ...
Het is namelijk de bedoeling dat de bubbels zoals ze eerder werden ingericht blijven bestaan. 

Voor het 1ste, 2de en 6de leerjaar loopt de huidige regeling nog t.e.m. donderdag 4 juni). Ook hier benadrukken we om 's middags zoveel mogelijk thuis te gaan eten.

- Voor het 3de, 4de en 5de leerjaar wordt nog verder noodopvang voorzien tot en met donderdag. 

- De opvang 's avonds is terug tot 18:15 uur, maar ook hier vragen we om de kinderen zo snel als mogelijk vanaf 16 uur te komen halen. Dit uiteraard terug om de bubbels zo intact mogelijk te houden.

- Rijen zullen er voorlopig niet zijn. Alsook geen opvang op woensdagmiddag. 

U ontvangt op vrijdag 29 mei, via e-mail de gerichte afspraken per klas.

We hopen met deze planning perspectief te geven aan al onze kinderen en tegelijkertijd de nodige veiligheidsmaatregelen te kunnen blijven waarborgen.

Met vriendelijke groeten,
beleidsondersteuner Joke Denys

Kalender

Pagina's

Steun ons oudercomité

Zoeken in deze blog

Volg ons via facebook...