header.jpg
vrijdag 8 mei 2020

Vrijdag 8 mei 2020


Beste ouders,

Volgende week vrijdag 15 mei 2020 is het zover! 
We starten terug lessen op voor het eerstetweede en zesde leerjaar.
Dit dienen we te combineren met de verdere NOODopvang en te verwezenlijken met allerhande veiligheidsmaatregelen.
Omdat we werken met CONTACTbubbels dienen we dan ook bijzondere maatregelen te nemen.
Er worden 4 contactbubbels voorzien.
We proberen dus kinderen niet in contact te laten komen met de andere bubbels. 
 1. Kinderen in de NOODopvang maken deel uit van deze bubbel voor ...
  1. stille opvang 
  2. middagopvang
  3. speeltijden (er zullen 4 speelzones zijn)
Bubbel 1
kleuter
Bubbel 2
1ste leerjaar
3de leerjaar
Bubbel 3
2de leerjaar
4de leerjaar
Bubbel 4
5de leerjaar
6de leerjaar

Kinderen van het eerste, tweede en zesde leerjaar worden 4 halve dagen per week op school verwacht voor de lessen. 
 1. Voor deze klassen zal er dus geen afstandsonderwijs meer zijn.
 2. De uitleg wordt in de klas gegeven. 
 3. Het kan wel zijn dat er nog taakjes meegaan naar huis als aanvulling op wat in de klas werd aangeleerd.

In het eerste en tweede leerjaar wordt de klas in 2 groepen opgesplitst.
 1. Het eerste leerjaar komt naar school op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagvoormiddag.
  Let op: Eenmalig op vrijdag 15 mei als opstart.
  Het tweede leerjaar komt naar school op 
  maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag.
 2. De kinderen blijven in hetzelfde lokaal bij dezelfde groep zitten.
 3. Het kan zijn dat de juffen wisselen van groep.
 4. U zal via de juf vernemen in welke groep uw kind zit. 
 5. Deze groepen blijven dezelfde zolang we de klas dienen op te splitsen.
Hoe zal dit er dan precies uitzien?

1ste leerjaar
ParcoursLesbubbel
-binnen via groene poort
tss. 8:10/8:20
Klasgroep VL1A
8:30 tot 12:00
juf Wendy
-naar de klassen via metalen trapKlasgroep VL1Bjuf Lynn
-handen wassen in de klasWe voorzien maximale lestijd met een pauze van 20 minuten.

2de leerjaar
ParcoursLesbubbel
-binnen via groene poort
tss. 8:10/8:20
Klasgroep VL2A
8:30 tot 12:00
juf Melanie
- via trap speelzaal naar bovenKlasgroep VL2Bjuf Xenia
- handen wassen in de klasWe voorzien maximale lestijd met een pauze van 20 minuten.

Om 12 uur komen de leerlingen naar beneden met hun leerkracht en worden door de ouders afgehaald aan de groene poort.
Er zal een lus gemaakt worden met nadars op de speelplaats voor de ouders om in een rij te staan en de kinderen te komen afhalen.
Kinderen die niet kunnen worden opgehaald omdat de ouders gebruik dienen te maken van de NOODopvang, gaan dan naar bubbel 2 of bubbel 3 voor de middagpauze en de stille opvang in de namiddag. 

In het zesde leerjaar wordt de klas in 2 groepen opgesplitst.
 1. Ze komen naar school op maandag, dinsdag, woensdag, en donderdag en vrijdagvoormiddag.
 2. De kinderen blijven in hetzelfde lokaal bij dezelfde groep zitten.
 3. U zal via de meester vernemen in welke groep uw kind zit en op welke voormiddag of namiddag uw kind verwacht wordt.
 4. Deze groepen blijven dezelfde zolang we de klas dienen op te splitsen.
ParcoursLesbubbel
-binnen via groene poort
tss. 8:20/8:30Klasgroep VL6A
8:30 tot 11:45
13:15 tot 16:00
meester Bruno
- via trap speelzaal naar boventss. 13:00/13:15Klasgroep VL6B
- handen wassen in de klasWe voorzien maximale lestijd met een pauze van 15 minuten.

Om 11:45 uur of 16:00 komen de leerlingen naar beneden met hun leerkracht 
en gaan naar buiten via de voordeur (dus NIET via de groene poort). 
De voordeur is de deur waar de bel hangt, kant van de kleutergang. 
Wie alleen naar huis mag, gaat alleen naar huis. 
Anders worden ze daar opgewacht aan de voordeur. 
Kinderen die niet kunnen worden opgehaald omdat de ouders gebruik dienen te maken van de NOODopvang, gaan dan naar bubbel 4 voor de middagpauze en de stille opvang in de namiddag. 

Verder blijven we voorzien in NOODopvang voor de kinderen waarvan de ouders zelf geen opvang kunnen voorzien wegens het werk. 
Een attest van de werkgever voor alle ouders van hetzelfde gezin wordt verwacht. Op deze manier proberen we de bubbels zo klein mogelijk te houden. 

Elke ouder krijgt nog een mailtje met een link naar een formulier voor NOODopvang. 

Volgende week volgen nog meer berichten (wie zit waar, wat zullen de routines zijn, enz. ... ), maar we brengen de info in stukjes zodat het niet teveel in een keer wordt.
Nu weten jullie als ouder al hoe het er vanaf 15 mei zal uitzien. 
Ouders van 1 en 2 kunnen al de nodige afspraken maken eventueel met het werk.
Ouders van 6 wachten op de regeling van meester Bruno, om te weten wanneer hun kind op school verwacht wordt. 

Zorg goed voor elkaar
Geniet zondag van het blije weerzien van max. 4 mensen die je graag ziet, maar hou het veilig.
Beleidsondersteuner Joke Denys

Voor kinderen die straks terug naar school komen en het handen wassen nog niet onder de knie zouden hebben, oefenen maar.
Kalender

Pagina's

Steun ons oudercomité

Zoeken in deze blog

Volg ons via facebook...