header.jpg
maandag 25 mei 2020

Wat als er iemand ziek wordt op je school?Een leerling of een personeelslid wordt ziek op je school. 
De symptomen doen vermoeden dat het om Covid-19 gaat. 


Wat doe we dan? 
 • -In de eerste plaats is het belangrijk om de mogelijk besmette persoon zo snel mogelijk te isoleren in een aparte ruimte op school. 
 • -We vragen aan de ouders van de leerling om hem te komen ophalen en om diezelfde dag nog contact op te nemen met de huisarts.
 • -Aan het personeelslid vragen we om ook zo snel mogelijk de huisarts te raadplegen. 
  De huisarts zal hun zeggen waar ze zich kunnen laten testen.
We contacteren de CLB-arts, net zoals we dat zouden moeten doen voor andere besmettelijke aandoeningen. Het CLB gaat na wie er geïnformeerd moet worden en welke informatie dat dan moet zijn.
 
 • -We vragen aan de rest van de klasgroep om grondig de handen te wassen en laten hen plaatsnemen in een andere ruimte.
 • -Indien mogelijk kan de les daar gewoon voortgaan. 
 • -Het lokaal met de mogelijke besmetting moet worden gereinigd en verlucht.
 • -We ontsmetten de lestafel en andere zaken die door de mogelijk besmette persoon werden aangeraakt.
Als uit de test blijkt dat er geen besmetting is, kan de persoon terug naar school komen zodra hij genezen is. 
Als uit de test blijkt dat er wel een besmetting is, zal de CLB-arts met de school contact opnemen. 
 • -Hij zal vragen met welke contactbubbels de leerling en het personeelslid de laatste twee dagen in contact zijn geweest. 
 • -Hij zal ook informeren naar de aard van de contacten met de andere bubbelleden. 
 • -Op basis daarvan zal hij aan de verschillende personen een advies geven: 
  • -laag risico-contacten mogen gewoon naar school blijven gaan mét extra aandacht voor de basishygiënemaatregelen, 
  • -hoog risico-contacten moeten gedurende twee weken thuis in quarantaine.
 
Meer gedetailleerde informatie met onder meer de omschrijving van en de gevolgen voor de laag en hoog risico-contacten  vind je op onze website onder wat te doen bij (vermoeden van) besmetting.

Beleidsondersteuner Joke Denys

Kalender

Pagina's

Steun ons oudercomité

Zoeken in deze blog

Volg ons via facebook...