header.jpg
woensdag 17 juni 2020

Woensdag 17 juni 2020


Beste ouders,

Blijkbaar kwamen niet alle meegegeven brieven omtrent de wijzigingen volgend schooljaar goed terecht.
Daarom kan u ze via deze link nog eens nalezen. 

Er gaan allerhande geruchten de ronde en daarom wil ik graag nog een aantal zaken benadrukken i.v.m. de wijzigingen volgend schooljaar.

De kinderen zullen minder onderwijs krijgen dan ze tot nu toe kregen?

In tegendeel. Door de nieuwe regeling proberen we onderwijstijd zoveel als mogelijk te maximaliseren en dit is ten voordele van elk kind. Dus er zijn nog steeds 28 lesuren, alleen anders georganiseerd. Onze hoofdtaak is goed onderwijs verschaffen en we nemen deze taak ter harte.

Iedereen moet zijn kind om 15:30 komen ophalen?

Verre van. We blijven de kinderen op opvangen tot 18:15 (17:15 op vrijdag) zoals we altijd gedaan hebben. 

Ook onze woensdagnamiddagopvang blijft bestaan zoals het tot nu toe was.

Kinderen 'kunnen' worden opgehaald 'vanaf' 15:30. De opvang start dan om 15:45. 

Doordat over de middag slechts 3 kwartier middagopvang zal worden aangerekend, verandert er voor wie om 16 uur zijn/ haar kind komt ophalen financieel niets. 

Op woensdag kunnen de kinderen in dit nieuwe systeem zelfs tot 12:30 worden opgehaald, zonder dat er opvang aangerekend wordt. Deze begon in het oude systeem al om 12 uur. 

Voor wie zijn kind komt ophalen om 16 uur, zie dat half uurtje als een uitgestelde speeltijd. De kinderen kunnen nog even ravotten voor ze naar huis gaan.

We verplaatsen de opvang met een kwartier van 's middags naar 's avonds op ma, di en do, dus verplaatsen we ook het probleem van de lange middag.

Over de middag blijven de meeste kinderen eten op school. Dan is het ook het drukst. 

Tot nu is het zo dat de meeste kinderen al om 16 uur naar huis gaan. Dus de drukte zal maar eventjes zijn. Daarna neemt het aantal kinderen sterk af, wat het comfort tijdens de opvang vergroot. 

Dus de opvang 's middags en 's avonds vergelijken is niet aan de orde.

De scholen denken alleen maar aan kassa, kassa.

Zoals reeds hierboven vermeld is het voor veel ouders een nuloperatie.

In het slechtste geval komt er voor een kind die van alle opvang gebruik maakt max. 3 kwartier betalende opvang bij wat neerkomt op 3 keer 40 cent. 

Speciaal hiervoor wordt de opvang aangerekend per begonnen kwartier in plaats van per begonnen half uur, wat zeker bij heel wat ouders financieel voordeliger zal uitkomen.

En niet te vergeten, opvang is fiscaal aftrekbaar. 

In het kader van die wijzigingen volgend jaar zouden we op maandag en donderdag studie willen organiseren voor 3 en 4 en dit tot 16:30. Dus wie daarna nog naschoolse activiteiten heeft kan zijn huiswerk al klaar hebben.
De studie voor 5 en 6 op maandag, dinsdag en donderdag blijft gewoon bestaan en zal lopen van 15:45 tot 16:45. 

Ik hoop op deze manier voldoende info te hebben verschaft over hoe het nu werkelijk allemaal zit.
Er is goed over nagedacht. 

Heb je nog vragen? Dan mag je me altijd een mailtje sturen.
Met vriendelijke groeten,
Beleidsondersteuner Joke Denys

Kalender

Pagina's

Steun ons oudercomité

Zoeken in deze blog

Volg ons via facebook...