header.jpg
zondag 30 augustus 2020

Zondag 30 augustus 2020Vanaf het schooljaar 2020-2021 is je kind leerplichtig vanaf de leeftijd van 5 jaar! Dit betekent dat je kleuter leerplichtig is op 1 september van het kalenderjaar waarin hij 5 jaar geworden is of wordt.

Deze 5-jarige kleuters moeten minstens 290 halve dagen aanwezig zijn op school.

Groeipakket (voormalige kinderbijslag)

Drie- en vierjarigen, die momenteel niet onder de leerplicht vallen, krijgen de jaarlijkse kleutertoeslag van 150 euro als ze voldoen aan volgende voorwaarden:

  • op 3 jaar: ten laatste 2 maanden na hun 3de verjaardag ingeschreven zijn in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde kleuterschool,
  • op 4 jaar: ingeschreven blijven in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde kleuterschool én voldoen aan de vereiste van voldoende aanwezigheid in het schooljaar waarin ze 3 jaar werden (150 halve dagen).
Alle info omtrent het groeipakket vind je hier.

Kalender

Pagina's

Steun ons oudercomité

Zoeken in deze blog

Volg ons via facebook...