header.jpg
maandag 14 september 2020

Maandag 14 september 2020

 

Verloren voorwerpen

Het schooljaar is nog maar goed begonnen en het is niet te geloven wat leerlingen al allemaal laten rondslingeren. Deze morgen lieten we de lagere klassen terug passeren aan een tafel en vonden sommige spullen terug hun eigenaar. Een rondgang in de klassen was echter nog eens nodig. Klasgenootjes herkennen soms beter de spullen dan leerlingen zelf. 
Graag willen we nog eens uitdrukkelijk vragen om truien, jassen, doosjes allerhande te NAAMTEKENEN a.u.b. . 
Als je kind vaak iets vergeet op school, dan geven we graag volgende tip:
Neem een foto 's morgens en check of ze dit 's avonds ook terug mee naar huis hebben. 

Pedagogische studiedagNog even herhalen dat er maandag 21 september 2020 GEEN SCHOOL is.
We herschrijven onze schoolvisie en nemen ons opvoedingsproject nog eens onder de loep.

Schoolfotografie


Donderdag komt de schoolfotograaf langs. Aankoop achteraf is totaal vrijblijvend.

Onze nieuwe leerplan ZiLL in de kijker.

Ons leerplan kreeg een serieuze make-over. 
De voorbije schooljaren werden de leerkrachten ondergedompeld in dit nieuwe leerplan en vanaf dit schooljaar wordt het volledige leerplan in de klassen het vertrekpunt voor ons onderwijs. 
Interesse in hoe dat leerplan er ongeveer uitziet in grote lijnen?
Dan verwijzen we graag naar deze folder .

Als je de folder bekijkt, dan zie je dat persoonlijke ontwikkeling toch wel een belangrijk deel uitmaakt van ons leerplan. 
Dit zijn evenwel niet altijd de doelen die je telkens opnieuw zal opgelijst zien in het agenda van de leerkracht, omdat dit vaak doelen zijn die een rode draad vormen doorheen een ganse schoolweek en schooljaar. Met andere woorden, er wordt dag in dag uit aandacht aan besteed.

Een belangrijk aandachtspunt elk jaar opnieuw is ...


Het is belangrijk dat kinderen initiatief en eigen beslissingen durven nemen en dat ze dat op een verantwoorde manier leren te doen. 
Daarom nodigen we ze veelvuldig uit tot kiezen, waardoor ze psychologische vrijheid ervaren.
Denk maar aan de hoeken in het kleuter, het huiswerkcontract in het lagere, ...
Met die vrijheid moeten ze op een verantwoorde wijze leren omgaan, met respect voor de anderen. 
Leerlingen moeten met andere woorden ervaren dat ze geroepen worden tot vrij én verantwoord handelen, denken en voelen. Dat is de vertaling van de christelijke kijk op de mens die vrijheid als gave en opgave heeft ontvangen.

Beleidsondersteuner
Joke Denys 
Kalender

Pagina's

Steun ons oudercomité

Zoeken in deze blog

Volg ons via facebook...