header.jpg
donderdag 18 maart 2021

Mondmaskerplicht 5de en 6de leerjaar

 

                                                                         Harelbeke, 18 maart 2021

 

Geachte ouders van een leerling uit het 5de of 6de leerjaar,

 

Zoals u wellicht in de media vernomen heeft is er vanaf maandag 22 maart een mondmaskerplicht in de klassen van het 5de en 6de leerjaar, deze loopt t.e.m. vrijdag 2 april.

(Bij eventuele verlenging na de paasvakantie zal hierover later gecommuniceerd worden)

 

Dit is nodig om:

-       het voor personeel en leerlingen zo veilig mogelijk te houden

-       de basisscholen te kunnen openhouden

Aanleiding voor deze maatregelen zijn de recente cijfers (1-14/03) die de CLB's voor het onderwijs verzamelen. Daarin zit over de hele lijn - en vooral in het lager onderwijs - een stijging ten opzichte van de vorige periode (15/02 - 28/02), zelfs wanneer je rekening houdt met het feit dat het aantal testen toenam en dat in de vorige periode 1 week krokusvakantie zat.

 

Deze verplichting geldt dus ook voor onze school! Concreet betekent dit dat uw dochter/zoon een mondmasker draagt:

-       Wanneer zij/hij de schoolpoort ’s morgens of ’s middags binnenkomt

-       Tijdens de voor-en naschoolse opvang en stille opvang

-       Tijdens alle lessen (ook de turnles)

-       Tijdens alle speeltijden (ook tussen de middag)

-       In alle lokalen

-       In de thuisrij

 

In de eetzaal mag het mondmasker pas af wanneer zij/hij neerzit aan tafel, bij het verlaten van de tafel wordt het mondmasker direct terug aangedaan.

             

We begrijpen dat dit voor veel kinderen een aanpassing zal zijn en dat dit hinder met zich zal meebrengen. Daarom neemt de klasleerkracht de nodige tijd om het correct gebruik van het mondmasker toe te lichten in de klas alsook de reden waarom het nu verplicht is voor de komende periode.

We verwachten dus dat uw dochter/zoon vanaf maandag 22 maart elke dag een vers mondmasker meebrengt naar school. Bij eventuele vergetelheid of verkeerd gebruik zal de school reserve voorzien. Wanneer dit herhaaldelijk zou voorkomen, dan zal een vergoeding aangerekend worden via de maandfactuur.

 

Zorg goed voor elkaar,

                                                         Directie en leerkrachten van VBS De Vleugel

Kalender

Pagina's

Steun ons oudercomité

Zoeken in deze blog

Volg ons via facebook...