header.jpg
dinsdag 17 september 2019

Vrijdag 20 september STRAPDAG

Dit jaar gaat de 13de editie van de STRAPDAG door. 
Maar liefst 400.000 kinderen uit 1500 scholen doen jaarlijks mee aan de actie.

Op de Strapdag komt iedereen, indien mogelijk, te voet of met de fiets naar school. 

Zo benadrukt de campagne dat duurzaam verplaatsen leuk, gezond, goed voor het milieu en vooral laagdrempelig is.

Strappen voor een gezonde schoolomgeving

Duurzaam woon-schoolverkeer heeft alleen maar voordelen:
  • Minder chaos aan de schoolpoort
  • Goed voor het milieu
  • Minder wagens in de schoolomgeving verbetert de luchtkwaliteit
  • Goed voor de gezondheid
  • Bevordert sociaal contact en zelfontplooiing

Groeipakket

Groeipakket 

Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag. 

De huidige schooltoelagen (toelage voor kleuter-, lager en secundair onderwijs) worden vanaf schooljaar 2019-2020 vervangen door de schooltoeslag en worden dus geïntegreerd in dat Groeipakket. 
Ben je een leerling in het kleuter, lager onderwijs? 
Je moet vanaf schooljaar 2019-2020 geen aanvraag meer indienen bij de afdeling Studietoelagen. 
De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal gebeuren via je uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds). 

Al je vragen over de schooltoeslag kan je stellen via info@groeipakket.be
Ook op www.groeipakket.be vind je heel wat informatie.

Zoeken in deze blog

Volg ons via mail ...

Kalender VBS De Vleugel

Volg ons via facebook...

Schoolmenu

Oudercomité

Leerlingbegeleiding

Kindergemeenteraad

Kweetet