header.jpg
maandag 22 juni 2020

Maandag 22 juni 2020

Beste ouder,

Het schooljaar loopt ten einde. Deze week zijn er oudercontacten in een iets andere stijl dan we gewoon zijn. Ook de evaluatieformulieren zien er iets anders uit dit jaar. 2020, nu alvast een jaar om niet te vergeten. 

Om op het einde van het schooljaar toch wat feestelijk te kunnen uitzwaaien, voorzien we een bakje friet en frikandel op maandag 29 juni 2020. Er komt een heuse frietkar op de speelplaats.
De kostprijs bedraagt 3,5 euro en zal op de schoolrekening komen. Wie graag deelneemt laat dit weten via de klasleerkracht. De frietjes worden gegeten in de vaste bubbels. 
Een flesje limonade wordt voorzien op kosten van de school. 

Momenteel wordt er al volop geregeld voor volgend schooljaar, zo ook het vastleggen van data. Ze staan nog niet op de schoolkalender op de website, maar we geven je al graag de volgende data.

donderdag 27 augustus        openklas van 17:30 tot 19:30 
maandag 21 september        pedagogische studiedag (dus geen school voor leerlingen)
maandag 5 oktober               lokale vrije dag
zaterdag 6 februari                spaghettiavond of afhaalspaghetti?
woensdag 10 februari           pedagogische studiedag (dus geen school voor leerlingen)
vrijdag 26 maart                    lokale vrije dag
zaterdag 24 april                   eerste communie
zondag 23 mei                      vormsel
maandag 31 mei                   pedagogische studiedag (dus geen school voor leerlingen)
4-6 juni                                  zeeweekend 1ste leerjaar
25-28 juni                              Durbuy 3de graad

Vakanties schooljaar 2020-2021

     Herfstvakantie: van maandag 02 november tot en met zondag 08 november 2020

     Wapenstilstand: woensdag 11 november 2020

     Kerstvakantie: van maandag 21 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021

     Krokusvakantie: van maandag 15 februari 2021 tot en met zondag 21 februari 2021

     Paasvakantie: van maandag 5 april 2021 tot en met zondag 18 april 2021

     Dag van de Arbeid: zaterdag 1 mei 2021

     Hemelvaart: donderdag 13 mei 2021 en vrijdag 14 mei 2021

     Pinkstermaandag: maandag 24 mei 2021

     Zomervakantie: van donderdag 1 juli 2021 tot en met dinsdag 31 augustus 2021


Met vriendelijke groeten,
beleidsondersteuner Joke Denys

woensdag 17 juni 2020

Woensdag 17 juni 2020


Beste ouders,

Blijkbaar kwamen niet alle meegegeven brieven omtrent de wijzigingen volgend schooljaar goed terecht.
Daarom kan u ze via deze link nog eens nalezen. 

Er gaan allerhande geruchten de ronde en daarom wil ik graag nog een aantal zaken benadrukken i.v.m. de wijzigingen volgend schooljaar.

De kinderen zullen minder onderwijs krijgen dan ze tot nu toe kregen?

In tegendeel. Door de nieuwe regeling proberen we onderwijstijd zoveel als mogelijk te maximaliseren en dit is ten voordele van elk kind. Dus er zijn nog steeds 28 lesuren, alleen anders georganiseerd. Onze hoofdtaak is goed onderwijs verschaffen en we nemen deze taak ter harte.

Iedereen moet zijn kind om 15:30 komen ophalen?

Verre van. We blijven de kinderen op opvangen tot 18:15 (17:15 op vrijdag) zoals we altijd gedaan hebben. 

Ook onze woensdagnamiddagopvang blijft bestaan zoals het tot nu toe was.

Kinderen 'kunnen' worden opgehaald 'vanaf' 15:30. De opvang start dan om 15:45. 

Doordat over de middag slechts 3 kwartier middagopvang zal worden aangerekend, verandert er voor wie om 16 uur zijn/ haar kind komt ophalen financieel niets. 

Op woensdag kunnen de kinderen in dit nieuwe systeem zelfs tot 12:30 worden opgehaald, zonder dat er opvang aangerekend wordt. Deze begon in het oude systeem al om 12 uur. 

Voor wie zijn kind komt ophalen om 16 uur, zie dat half uurtje als een uitgestelde speeltijd. De kinderen kunnen nog even ravotten voor ze naar huis gaan.

We verplaatsen de opvang met een kwartier van 's middags naar 's avonds op ma, di en do, dus verplaatsen we ook het probleem van de lange middag.

Over de middag blijven de meeste kinderen eten op school. Dan is het ook het drukst. 

Tot nu is het zo dat de meeste kinderen al om 16 uur naar huis gaan. Dus de drukte zal maar eventjes zijn. Daarna neemt het aantal kinderen sterk af, wat het comfort tijdens de opvang vergroot. 

Dus de opvang 's middags en 's avonds vergelijken is niet aan de orde.

De scholen denken alleen maar aan kassa, kassa.

Zoals reeds hierboven vermeld is het voor veel ouders een nuloperatie.

In het slechtste geval komt er voor een kind die van alle opvang gebruik maakt max. 3 kwartier betalende opvang bij wat neerkomt op 3 keer 40 cent. 

Speciaal hiervoor wordt de opvang aangerekend per begonnen kwartier in plaats van per begonnen half uur, wat zeker bij heel wat ouders financieel voordeliger zal uitkomen.

En niet te vergeten, opvang is fiscaal aftrekbaar. 

In het kader van die wijzigingen volgend jaar zouden we op maandag en donderdag studie willen organiseren voor 3 en 4 en dit tot 16:30. Dus wie daarna nog naschoolse activiteiten heeft kan zijn huiswerk al klaar hebben.
De studie voor 5 en 6 op maandag, dinsdag en donderdag blijft gewoon bestaan en zal lopen van 15:45 tot 16:45. 

Ik hoop op deze manier voldoende info te hebben verschaft over hoe het nu werkelijk allemaal zit.
Er is goed over nagedacht. 

Heb je nog vragen? Dan mag je me altijd een mailtje sturen.
Met vriendelijke groeten,
Beleidsondersteuner Joke Denys
woensdag 3 juni 2020

Woensdag 3 juni 2020

Het kleuter is opgestart. Terug blije gezichtjes 's morgens aan de schoolpoort. Nog wat zoeken hier en daar hoe we zaken best bijsturen.
Nog even op een rij, want ook bij ons was nog wat onduidelijkheid.

- Peuters worden opgehaald aan de grote speelplaats (normale ingang groene poort), samen met eventuele broers en zussen.
- Kleuters via de speeltuin met eventuele broers en zussen (ook die uit het lagere).
Dus peuters en kleuters bepalen waar er wordt opgehaald.

Er zijn GEEN warme maaltijden. 
Er zijn GEEN rijen.
Er is GEEN woensdagnamiddagopvang, maar omdat het voor toch heel wat ouders moeilijk is om er om 11:40 te geraken, voorzien we toezicht tot 12:30. De kinderen worden dan opgehaald via zijdeur turnzaal bij slecht weer of op de grote speelplaats. 

Het oudercontact zal dit schooljaar niet zoals gewoonlijk verlopen.
Het zal voor de meesten onder jullie een virtueel contact worden en als er fysiek wordt uitgenodigd, zal dit met de nodige maatregelen zijn.
Een receptie einde schooljaar voor 6de leerjaar, zal er helaas niet zijn. 
We zorgen wel voor een gepast afscheid.

Als de veiligheidsraad het toelaat aan het mobiele frietkraam, zouden we toch nog eens frietjes voorzien op de laatste maandag van het schooljaar, zodat elke leerkracht met zijn eigen klasbubbel nog een beetje feestelijk het schooljaar kan afsluiten. We wachten dus af en hopen.😃 
Het zou 3,5 euro per leerling bedragen.

Hou er ook rekening mee dat de laatste schooldag naar jaarlijkse gewoonte een halve dag zal blijven. 
Dus de school eindigt dan om 11:40.

Beleidsondersteuner Joke Denys

 
vrijdag 29 mei 2020

Vrijdag 29 mei 2020


Beste ouders,

Omtrent de heropstart volgende week nog eens alles op een rij.
Volledige heropstart kleuter op dinsdag 2 juni 2020.
Volledige heropstart lager* op vrijdag 5 juni 2020.
*
uitzondering 6de leerjaar, heropstart maandag 8 juni 2020

Doel: 
Een vlotte circulatie om contact tussen bubbels en contact tussen volwassenen zo klein mogelijk te houden.
Afspraken:
Info omtrent aankomst en vertrek vind je HIER voorgesteld in een schema.
Om organisatorische redenen kunnen we GEEN rijen voorzien. 
Een mondmasker voor wie ophaalt, wordt aanbevolen.

Doel:
Bubbels zo veel als mogelijk respecteren.

kleuter1ste lrj. + 3de lrj.2de lrj. + 4de lrj.5de lrj. +6de lrj.
bubbel 1bubbel 2bubbel 3bubbel 4

Afspraken:
Wat wij doen ...
Speeltijd op hetzelfde moment.
Middagopvang op hetzelfde moment.
Speelzone per bubbel in voor- en naschoolse opvang.
Eenrichtingsverkeer trap. 
Wat jullie als ouder kunnen doen ...
Kinderen zoveel als mogelijk thuis laten eten over de middag;
Geen gebruik maken van opvang als dit niet echt noodzakelijk is. 

Doel:
Hygiëne en veiligheid
Afspraken:
Wat wij doen ...
Toiletten worden tweemaal daags gepoetst.
Vaste bank in de klas en gebruik eigen materiaal.
Elke dag ontsmetten banken en stoelen. 
Elke dag ontsmetten alle klinken.
Lesgeven met de ramen open. 
Leerkrachten dragen mondmasker/spatmasker.

Wat de kinderen moeten doen ...
Bij aankomst 's morgens rechtstreeks naar de klas om handen te wassen.
Handen wassen na de speeltijd.
Handen wassen na toiletbezoek + doorspoelen met deksel dicht.
Eigen drinkfles MET naam meebrengen.
Eigen papieren zakdoeken (mag doos tissues zijn die in de bank blijft).

Om niet teveel onderwijstijd verloren te laten gaan, vragen we de ouders om eventueel zelf ontsmettingsalcohol te voorzien bij het ophalen van de kinderen. Dit spaart ons een handenwas op school.

Instructies overheid.
Zieke kinderen moeten thuisblijven.
Alle andere kinderen worden op school verwacht (leerplicht vanaf 5 jaar).
Kind is risicopatiënt? 
De dokter beslist over aanwezigheid op school.
Iemand in het gezin is risicopatiënt? 
Kind mag lessen volgen op school, tenzij de behandelende arts hier anders over oordeelt. 
Iemand besmet in het gezin? 

Om je kind voor te bereiden op de start, kan je samen met hen dit filmpje bekijken, dat werd gemaakte voor de  opstart van 1,2 en 6.


We rekenen erop dat eenieder zijn/haar verantwoordelijkheid neemt.
Samen sterk!
Zorg goed voor elkaar.

Met vriendelijke groeten,
beleidsondersteuner Joke DenysZoeken in deze blog

Volg ons via mail ...

Kalender VBS De Vleugel

Volg ons via facebook...

Schoolmenu

Steun de school

Oudercomité

Leerlingbegeleiding

Kindergemeenteraad

Kweetet