header.jpg
donderdag 6 oktober 2016

Nieuws vanuit onze kerk ...

Mgr. Lode Aerts, de nieuwe bisschop van Brugge
Lode Aerts, nieuwe bisschop van bisdom Brugge
Reeds in december 2015 verliet de toenmalige bisschop van Brugge Jozef De Kesel zijn bisdom om aartsbisschop te worden. Sindsdien wachtte het bisdom op een nieuwe herder.
Vandaag werd bekend gemaakt dat Lode Aerts de volgende bisschop van Brugge wordt. Om beter kennis te maken met de nieuwe monseigneur stelde Thomas een dossier samen met daarin een biografieartikels en foto’s.
Thomas wenst Mgr. Lode Aerts van harte proficiat en veel succes als de nieuwe bisschop van het bisdom Brugge!

Aanbevolen post

Men zegge het voort ...

Voorrangsperiode inschrijving broertjes en zusjes geboortejaar 2017 vanaf 5 november 2018 Open deur nieuwe gezinnen geboortejaar 2017...

Kweetet

Volg ons via mail ...

Volg ons via facebook...

google+ pagina

Schoolmenu

Oudercomité

Kindergemeenteraad

Leerlingbegeleiding